Poradniki

Przegląd samochodu w 2023 roku – ceny, terminy, kary

Joanna Kowal

Nie każdy wie, że przegląd techniczny i przegląd rejestracyjny to nie to samo. Czym różnią się te rodzaje badań pojazdu? Sprawdź, ile kosztuje przegląd auta i jakie są kary za jego brak! Oto wytyczne obowiązujące w 2023 roku.

Czym jest przegląd rejestracyjny?

Przegląd rejestracyjny to obowiązkowe badanie pojazdu, mające na celu dopuszczenie go do ruchu. Najczęściej odbywa się co 12 miesięcy, chociaż zależy to od czasu, który upłynął od pierwszej rejestracji samochodu. Jest wykonywane w specjalnie do tego przystosowanych stacjach diagnostycznych – Stacjach Kontroli Pojazdów (SKP). Przegląd rejestracyjny nazywa się także badaniem technicznym.

Czym jest przegląd techniczny?

Przegląd techniczny (inaczej przegląd okresowy albo badanie okresowe) w odróżnieniu od przeglądu rejestracyjnego nie jest obowiązkowy. Przeprowadza się go ze względu na zalecenia producenta albo wtedy, gdy właściciel pojazdu uzna, że go wymaga. Odbywa się w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO).

Różnice między przeglądem rejestracyjnym a przeglądem technicznym – tabela

Gdzie należy przeprowadzić przegląd rejestracyjny?

Przegląd rejestracyjny można przeprowadzić w stacjach kontroli pojazdów w dowolnej miejscowości, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Można więc przeprowadzić przegląd na przykład w Warszawie, chociaż samochód został zarejestrowany we Wrocławiu.

Istnieją okręgowe i podstawowe stacje kontroli pojazdów. Na jakich stacjach powinny być badane samochody konkretnego typu?

 • Na okręgowych stacjach kontroli pojazdu mogą być sprawdzone wszystkie auta.
 • Na podstawowych stacjach kontroli pojazdów można przeprowadzić badanie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Mimo tego że samochody o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony mogą być badane na podstawowych stacjach kontroli pojazdu, w niektórych sytuacjach ich przegląd musi zostać przeprowadzony na stacji okręgowej. Kiedy to się dzieje? Dochodzi do tego np.:

 • po uszkodzeniu samochodu wypadku,
 • po dokonaniu zmian w konstrukcji pojazdu,
 • jeśli samochód jest przeznaczony do przewozu niebezpiecznych materiałów,
 • jeżeli auto było po raz pierwszy zarejestrowane za granicą.

Jak często przeprowadza się przegląd samochodu?

Przegląd rejestracyjny należy przeprowadzać w terminach zgodnych z przepisami. Według nich przegląd auta odbywa się:

 • w przypadku aut osobowych, samochodów ciężarowych o masie do 3,5 tony, przyczep o masie do 3,5 tony i motocykli przed upływem 3 lat od pierwszego zarejestrowania pojazdu, następnie przed upływem 2 lat od pierwszego badania, a potem – co 12 miesięcy;
 • w przypadku ciągników i przyczep rolniczych oraz motorowerów przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, następnie co 2 lata;
 • w wypadku przyczep lekkich i zabytkowych samochodów przegląd rejstracyjny jest przeprowadzany tylko jeden raz, jeszcze przed zarejestrowaniem pojazdu. Jest inaczej tylko wtedy, gdy te pojazdy służą do odpłatnego przewozu osób. Wtedy muszą być badane zawsze, gdy dostaną skierowanie na badanie techniczne;
 • w wypadku autobusów przegląd przeprowadza się przed upływem roku od pierwszej rejestracji, a potem co 6 miesięcy.

Niektóre rodzaje pojazdów bez względu, do której z powyższych grup należą, i tak muszą być badane co roku. Są to:

 • samochody używane do nauki jazdy oraz do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy,
 • taksówki,
 • pojazdy wykorzystywane do zarobkowego przewozu pasażerów, przystosowane do transportu 5-9 osób,
 • samodzielnie zbudowane pojazdy (SAM),
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy z instalacją gazową,
 • pojazdy przewożące niebezpieczne materiały.

Kiedy wykonuje się dodatkowe badania techniczne?

Po kolizji, wypadku albo zmianie konstrukcji samochodu należy wykonać dodatkowe badanie techniczne, nawet jeśli poprzedni przegląd rejestracyjny jest jeszcze aktualny. Na takie badanie możemy też być skierowani przez organy kontroli ruchu drogowego, takie jak:

 • policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),
 • służby celne,
 • straż graniczna.

Dzieje się to wtedy, gdy pojazd został uszkodzony w wypadku lub istnieje podejrzenie, że może stwarzać niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu albo dla środowiska naturalnego.

Na dodatkowy przegląd może nas też skierować starosta powiatowy. Dzieje się to w celu ustalenia danych do rejestracji pojazdu lub po to, żeby sprawdzić, czy samochód nie narusza wymogów ochrony środowiska albo czy nie został zbyt mocno uszkodzony w w wyniku kolizji.

Co dokładnie jest sprawdzane w czasie przeglądu samochodu?

Diagnosta podczas badania sprawdza m.in.:

 • oświetlenie (działanie i stan reflektorów),
 • ogumienie (zużycie opon, stan bieżnika, dobór obciążenia),
 • hamulce (ich skuteczność i równomierność działania),
 • układ kierowniczy (ruch jałowy, stan połączeń, stopień zużycia),
 • zawieszenie (luzy w elementach zawieszenia),
 • nadwozie (stan elementów nadwozia, np. szyb),
 • pasy bezpieczeństwa (ich prawidłowe działanie),
 • układ wydechowy (poziom hałasu, stan całego układu),
 • emisja zanieczyszczeń (pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych),
 • obowiązkowe wyposażenie pojazdu (sprawdzenie, czy auto ma gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy).

Przegląd samochodu – cena w 2023 roku

Cena przeglądu zależy od rodzaju pojazdu. Inny jest na przykład koszt badania samochodu osobowego zasilanego benzyną, a inny — koszt przeglądu samochodu z gazem. Poniżej przedstawiamy typy pojazdów wraz z ceną ich przeglądu rejestracyjnego. W koszt przeglądu wliczone są opłaty dla CEPiK, wynoszące 1 zł od każdego badania technicznego.

 • Samochód osobowy 99 zł,
 • Samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t 99 zł.
 • Autobus przeznaczony do przewozu przynajmniej 15 osób z kierowcą 99 zł.
 • Samochód zasilany gazem 162 zł.
 • Ciągnik rolniczy 63 zł.
 • Motocykl 63 zł.
 • Motorower 51 zł.

Ceny ponownego przeglądu auta po stwierdzeniu usterki

Zdarza się, że niektóre zespoły wymagają ponownego sprawdzenia. Właściciel samochodu musi wtedy zgłosić się ponownie na przegląd rejestracyjny w przeciągu 14 dni. Jaki jest koszt ponownego przeprowadzenia takiego badania technicznego? Oto rodzaje badanych cech pojazdu i ich ceny:

 • geometria kół jednej osi 36 zł,
 • poziom hałasu 20 zł,
 • połączenie układu kierowniczego i jałowego ruchu kierownicy oraz luzów w zawieszeniu 20 zł,
 • działanie hamulców 20 zł,
 • działanie amortyzatorów jednej osi 14 zł,
 • poziom toksyczności spalin 14 zł,
 • działanie świateł drogowych i świateł mijania 14 zł,
 • wszystkie inne usterki razem 20 zł.

Ceny dodatkowego przeglądu auta po skierowaniu przez starostę lub organ ruchu drogowego

Poniżej znajdują się ceny dodatkowych badań technicznych, przeprowadzanych po skierowaniu na nie właściciela auta, po wprowadzeniu zmian w konstrukcji samochodu albo przed zmianą zastosowania pojazdu.

Po skierowaniu przez starostę:

 • badanie po wypadku lub kolizji 94 zł,
 • ustalenie informacji o pojeździe na potrzeby jego rejestracji 64 zł,
 • badanie, gdy podejrzewa się, że auto nie spełnia wymogów technicznych 20 zł.

Po skierowaniu przez organy ruchu drogowego:

 • po wypadku lub kolizji 94 zł,
 • gdy dane techniczne nie zgadzają się ze stanem rzeczywistym 51 zł,
 • gdy należy zbadać konkretną usterkę lub układ za każdą usterkę lub badany układ 20 zł.

W innych przypadkach:

 • po montażu instalacji do zasilania gazem 114 zł,
 • po wprowadzeniu zmian w konstrukcji pojazdu, niezgodnych z danymi w dowodzie rejestracyjnym 82 zł,
 • badanie przed rozpoczęciem używania samochodu jako taksówki 42 zł.

Ile czasu trwa przegląd auta i czy trzeba zarezerwować wizytę na stacji kontroli pojazdów?

Podstawowy, obowiązkowy przegląd samochodu osobowego trwa zwykle krócej niż pół godziny, a czasem tylko około 20 minut. Nie trzeba rezerwować wizyty na stacji kontroli pojazdów, chociaż zwykle można to zrobić.

Jak zapłacić za przegląd samochodu?

Za przegląd samochodu należy zapłacić z góry. Opłata nie jest zwracana, nawet jeśli samochód nie przejdzie badania pomyślnie i trzeba będzie je powtórzyć. W niektórych sytuacjach możliwa jest płatność odroczona na podstawie faktury VAT.

Jak sprawdzić ważność przeglądu auta?

Sprawdźmy pojazd, jeżeli nie jesteśmy pewni, że ma ważne badanie techniczne. Informację o tym, czy samochód posiada aktualny przegląd, można znaleźć na stronie historiapojazdu.gov.pl. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego, numeru VIN i daty pierwszej rejestracji pojazdu poznamy też między innymi daty poprzednich obowiązkowych przeglądów samochodu.

W ten sposób można sprawdzić nie tylko swój pojazd, ale i na przykład samochód, który chcemy kupić lub auto sprawcy wypadku (jeżeli potrzebujemy na przykład dowiedzieć się, czy na pewno miało wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej).

Na platformie gov.pl można też skorzystać z usługi Mój Pojazd. Tam należy zalogować się z użyciem profilu zaufanego. Na tej stronie znajdziemy terminy ważności badań technicznych i polis OC wszystkich naszych samochodów, dane techniczne pojazdów, informacje o ich usterkach lub o czasowym wycofaniu z ruchu.

Przegląd samochodu po terminie i kara za brak przeglądu auta

Na razie nie przewiduje się kar dla osób, które zbyt późno zgłoszą się na przegląd rejestracyjny. W planach jest zmiana przepisów i możliwe, że w przyszłości za spóźniony przegląd samochodu trzeba będzie więcej zapłacić. Pod warunkiem, że właściciel samochodu zgłosi się na przegląd przed upływem 30 dni od upłynięcia jego terminu ważności, zapłaci tylko 126 zł za przegląd auta osobowego. Po przekroczeniu 45 dni cena badania ma wzrosnąć o 50% w stosunku do ceny podstawowej.

Obecnie opóźnienie w wykonaniu przeglądu może skutkować mandatem w wysokości od 1 500 do 5 000 zł w wypadku kontroli policji. Jeżeli minęło wiele czasu od terminu badania, funkcjonariusze organu kontroli drogowej mają prawo nawet zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Właściciel samochodu będzie musiał wykonać przegląd w ciągu 7 dni, żeby odzyskać ten dokument.

Z kolei w przypadku zdarzenia drogowego właściciel auta bez aktualnego przeglądu może ponieść poważniejsze konsekwencje. Jego ubezpieczyciel ma wtedy prawo odmówić świadczenia albo zmniejszyć kwotę odszkodowania z OC lub autocasco.

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątkę z przeglądu auta – co zrobić?

Od 2018 roku kierowcy nie mają obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ale to nie oznacza, że nie muszą mieć aktualnego przeglądu rejestracyjnego. Jeżeli zabraknie w nim rubryk na kolejne pieczątki świadczące o odbyciu badania technicznego, nie trzeba go wymieniać. Informacja o następnym badaniu znajdzie się w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Przegląd samochodu jest ważnym obowiązkiem każdego właściciela pojazdu

Warto znać różnice między przeglądem technicznym i przeglądem rejestracyjnym nie tylko po to, aby nie mylić tych pojęć. Wiedza na temat przeglądu rejestracyjnego pomoże właścicielom samochodów w prawidłowym przygotowaniu się do badania technicznego, między innymi przez sprawdzenie aktualnego przeglądu w internecie, aby nie przegapić terminu kolejnego badania.

Info o autorze

Joanna Kowal
Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *