Poradniki

Suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia – czym się różnią?

Joanna Kowal

Mówiąc o ubezpieczeniach często używasz zamiennie pojęć: suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia. Jest to błąd. Terminy te choć brzmią podobnie, nie są synonimami. Warto znać znaczenie powyższych terminów, bowiem związana jest z nimi wysokość odszkodowania, które otrzymasz. W artykule wyjaśniamy jaka jest definicja sumy gwarancyjnej i znaczenie sumy ubezpieczenia, a także wskazujemy na różnice między tymi pozornie bliskimi terminami.

W potocznym języku pojęcia suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia stosuje się często zamiennie. Choć nie są to synonimy, to jednak oba terminy oznaczają pewien limit kwot, do których zakład ubezpieczeń odpowiada za powstałe szkody. Krótko mówiąc: odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela, nie może przekroczyć tych sum, choć ich wartości są różne.

Jakie są podstawowe różnice?

Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, ustalany jest on w oparciu o wartość ubezpieczanego mienia. Z tym terminem można spotkać się przy ubezpieczeniu mieszkania lub ubezpieczeniu AC. Z kolei suma gwarancyjna to kwota, do której poszkodowany ma prawo uzyskać odszkodowanie. Suma gwarancyjna występuje w ubezpieczeniu OC, kwoty wskazujące na górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela są uregulowane w ustawie.

Suma ubezpieczenia – objaśnienia

  1. Co to jest suma ubezpieczenia?

Jest to granica wyznaczająca limit kwotowy, do którego zakład ubezpieczeń odpowiada za powstałą szkodę. Inaczej mówiąc, jest to kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za wyrządzone straty. Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie ubezpieczenia.

  1. Co decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia?

Zazwyczaj suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie i zależy od wartości rzeczy, którą chcemy ubezpieczyć (np. mieszkania lub samochodu). Kwota ustalana jest w oparciu o różne kryteria, uzależnione od tego, co chcesz ubezpieczyć. Na przykład: przy ubezpieczeniu mieszkania, suma ubezpieczenia ustalana jest w oparciu o ceny rynkowe mieszkań w pobliżu. Często zachodzi konieczność określenia wartości ubezpieczanego mienia przez rzeczoznawcę. Ubezpieczyciel dokonuje w tym celu oględzin. Taka sytuacja ma często miejsce, jeśli ubezpieczane ma być mienie o wysokiej wartości. Suma ubezpieczenia może ponadto zależeć np. od poziomu ryzyka zaistnienia zdarzenia szkodowego. Dlatego też ubezpieczyciel przed ustaleniem sumy gwarancyjnej sprawdza, jakimi zabezpieczeniami dysponuje np. samochód.

  1. Jaka jest suma ubezpieczenia w AC?

Suma ubezpieczenia występuje m.in. w ubezpieczeniu AC samochodu. Warto jednak pamiętać o jednej kwestii. Mianowicie, zakład ubezpieczeń ustala wysokość szkody, biorąc pod uwagę wartość samochodu z dnia zdarzenia szkodowego. Nie warto więc zawyżać wartości pojazdu podczas podpisywania umowy ubezpieczenia AC, bowiem będzie się to wiązało z wyższymi składkami, a niekoniecznie z wyższym odszkodowaniem.

Suma gwarancyjna – co to jest?

Termin suma gwarancyjna występuje w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Skoro suma gwarancyjna dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych, jest ona uregulowana ustawowo. Jest to zatem podstawowa różnica – suma ubezpieczenia jest ustalana w porozumieniu z ubezpieczycielem, natomiast suma gwarancyjna została narzucona sztywno przez ustawodawcę. Mechanizm ten ma przede wszystkim na celu zapewnienie poszkodowanym należytej ochrony. Ubezpieczyciel odpowiada wobec ofiary do określonej w przepisach sumy gwarancyjnej, która wynosi:

  • W przypadku szkód na osobie: 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • W przypadku szkód na mieniu: 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wyżej wskazane kwoty przeliczane są na polską walutę, według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody.

Jak suma gwarancyjna wpływa na wysokość odszkodowania z OC?

Na pierwszy rzut oka widać, że sumy gwarancyjne wskazane w ustawie o ubezpieczeniach są bardzo wysokie. Dlaczego tak się dzieje? Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jego głównym celem jest ochrona osób poszkodowanych, poprzez zapewnienie wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Niejednokrotnie zdarza się tak, że podczas wypadku ucierpi kilka osób. Wysoka suma gwarancyjna, ma przede wszystkim zapewnić, że środki na odszkodowanie wystarczą na pokrycie niezbędnych wydatków.

Przykład:

Jarek podróżował ze znajomymi autem. Było ciemno, warunki na drodze nie były sprzyjające, dodatkowo późna godzina wpłynęła na to, że był zmęczony. Doszło do wypadku, Jarek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w jadącego z naprzeciwka Opla, którym podróżowały cztery osoby. W wyniku wypadku dwie osoby zginęły na miejscu, natomiast dwie inne zostały ciężko ranne. Doznane obrażenia skutkowały koniecznością długotrwałej rehabilitacji, ponadto jedna z osób stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Opisany wyżej przykład pokazuje, jak ciężkie w skutkach mogą być wypadki drogowe. Należy podkreślić, że w powyższej sytuacji osoby najbliższe dwóch zmarłych osób, będą mogły domagać się od ubezpieczyciela sprawcy stosownego zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Kwoty te mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Ponadto osoba, która doznała poważnych obrażeń ciała będzie mogła domagać się wysokiego zadośćuczynienia oraz odszkodowania pokrywającego wszelkie poniesione koszty. Z kolei osoba najbardziej poszkodowana, która stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji będzie mogła dodatkowo domagać się renty od ubezpieczyciela. Jak widać suma roszczeń poszkodowanych dotycząca jednego wypadku, może być naprawdę wysoka. W szczególności należy zwrócić uwagę na poważne wypadki, w związku z którymi poszkodowany może się domagać od ubezpieczyciela np. renty dożywotniej. Powyższe potwierdza, że istnieje konieczność zapewnienia, że poszkodowani otrzymają należne im odszkodowanie. Dopóki suma ustalonego odszkodowania, nie przekracza sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel musi zaspokoić roszczenie poszkodowanych, bez względu na ich liczbę.

Podsumowanie:

  • Suma ubezpieczenia to kwota określająca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Występuje w ubezpieczeniach dobrowolnych.
  • Suma ubezpieczenia nie jest z góry narzucona przez żadne przepisy, jest ona ustalana indywidualnie, mając na względzie wartość ubezpieczanego mienia.
  • Suma gwarancyjna ma zastosowanie do ubezpieczenia OC. Jej wartość jest uregulowana ustawowo. Gwarantuje, że ubezpieczyciel zaspokoi roszczenie poszkodowanych do wskazanego ustawowo pułapu.
  • Suma gwarancyjna w 2023 roku wynosi 5 210 000 euro w odniesieniu do szkód na osobie i 1 050 000 euro w odniesieniu do szkód na mieniu.

 

 

Info o autorze

Joanna Kowal
Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *