Poradniki

Przegląd rejestracyjny i przegląd techniczny – czym się różnią i czy są obowiązkowe?

Jacek Gędłek

Wbrew często popełniany błędom przegląd rejestracyjny nie równa się przeglądowi technicznemu, a badanie techniczne to nie to samo co przegląd techniczny pojazdu. Czym różnią się te pojęcia? Które badania auta są obligatoryjne? Ile zapłacisz za przegląd samochodu w 2023 roku?

Przegląd rejestracyjny, czyli badanie techniczne

Przegląd rejestracyjny to właśnie ten rodzaj badania samochodu, który musi być cyklicznie wykonywany w stacjach kontroli pojazdów. Właściciele różnych rodzajów pojazdów są obowiązani do zgłoszenia się na badanie techniczne – bo taka jest druga prawidłowa nazwa przeglądu rejestracyjnego – w określonym czasie. Pozytywny wynik takiego badania sprawia, że pojazd zostaje dopuszczony do ruchu aż do czasu kolejnej obowiązkowej kontroli.

Chociaż właściciele samochodów osobowych mogą być przekonani, że przegląd rejestracyjny zawsze odbywa się co roku, w rzeczywistości jest inaczej. Częstotliwość obowiązkowych przeglądów różni się w zależności od rodzaju, przeznaczenia i wieku pojazdu poddawanego badaniom.

Przegląd techniczny, czyli badanie okresowe

Przeglądem technicznym, przeglądem okresowym czy też badaniem okresowym nazywa się dobrowolne sprawdzenie stanu pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czyli warsztacie prowadzonym przez producenta samochodów danej marki. Na przeglądy techniczne nie trzeba zgłaszać się w określonych terminach, lecz tylko wtedy, gdy na przykład zachodzi potrzeba wymiany oleju albo filtrów w pojeździe.

Różnice między rodzajami przeglądów samochodu

Wcześniej wspomniane cechy różnych rodzajów przeglądów nie stanowią jedynych różnic pomiędzy tymi typami badań. Czym jeszcze różni się badanie techniczne od badania okresowego?

Jak często należy odbywać badania techniczne?

To, jak często powinny odbywać się obowiązkowe badania, jest regulowane przez przepisy znajdujące się w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zwanej też kodeksem drogowym. Według tych przepisów to, jak często należy zgłaszać się na badania techniczne, zależy od rodzaju, wieku i zastosowania pojazdu.

Kiedy można zostać skierowanym na dodatkowy przegląd?

Prawo do skierowania właściciela pojazdu na dodatkowy przegląd mają organy ruchu drogowego oraz starostowie powiatowi.

Te pierwsze mogą wymagać dodatkowego badania technicznego, jeśli samochód jest po wypadku, może zagrażać bezpieczeństwu albo narusza normy ochrony środowiska.

Starosta powiatowy ma prawo skierować pojazd na przegląd, jeśli potrzebuje danych do jego rejestracji albo jeśli samochód może naruszać wymogi ochrony środowiska lub brał udział w wypadku.

Dodatkowe badanie będzie potrzebne też, gdy:

 • przeprowadzone zostały modyfikacje konstrukcji pojazdu,
 • zmieni się przeznaczenie pojazdu, na przykład zacznie być używany jako pojazd uprzywilejowany, taksówka, pojazd do nauki jazdy albo do przewożenia materiałów niebezpiecznych.

Gdzie odbywają się przeglądy rejestracyjne?

Zazwyczaj badania techniczne odbywają się w podstawowych stacjach kontroli pojazdów. Takie stacje są uprawnione do wykonywania przeglądów rejestracyjnych pojazdów o masie do 3,5 tony. Dlatego to zwykle na takich stacjach odbywają się przeglądy samochodów osobowych.

Istnieją też okręgowe stacje kontroli, gdzie przeprowadza się badania wszystkich rodzajów pojazdów. Czasem zdarza się też tak, że i właściciele samochodów osobowych muszą zgłosić się do stacji okręgowej. Dzieje się tak po udziale samochodu w wypadku albo po dokonaniu w nim znacznych zmian technicznych. Do odbywania kontroli w stacjach okręgowych zobowiązani są też właściciele pojazdów wykorzystywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz samochodów, które za pierwszym razem zostały zarejestrowane za granicą.

Różne stacje kontroli pojazdów mogą mieć odmienne oznaczenia świadczące o tym, jakie rodzaje pojazdów są na nich obsługiwane. Oto litery wykorzystywane jako symbole stacji i rodzaje przeglądów, jakie są wykonywane na nich wykonywane:

 • A – badania motorowerów i motocykli,
 • B – badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
 • C – badania ciężarówek,
 • CC – badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • D – badania autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • E – badania przyczep łączonych z pojazdami, których przeglądy wykonuje się na stacji,
 • T – badania ciągników rolniczych,
 • a – badania autobusów, których dopuszczalna prędkość na drogach ekspresowych i autostradach wynosi 100 km/h,
 • b – badania pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
 • c – badania pojazdów zasilanych gazem,
 • d – badania pojazdów, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane za granicą lub pojazdów nowego typu importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • e – badania pojazdów skierowanych na przegląd przez starostę lub organ ruchu drogowego.
 • f – badania pojazdów marki “SAM”, czyli samodzielnie złożonych, co do ich zgodności z przepisami dotyczącymi warunków technicznych,
 • g – badania pojazdów zabytkowych,
 • h – umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Co sprawdza się na przeglądzie rejestracyjnym samochodu?

W czasie przeglądu samochodu osobowego sprawdza się:

 • emisję zanieczyszczeń,
 • hamulce,
 • układ kierowniczy,
 • stan ogumienia,
 • oświetlenie, 
 • nadwozie,
 • układ wydechowy,
 • pasy bezpieczeństwa,
 • stan zawieszenia.

W czasie przeglądu można wykryć drobne usterki, które nie wpłyną na wynik badania. Po wykryciu istotnych uszkodzeń pojazdu jego właściciel będzie miał 14 dni na ich naprawienie. Jeżeli odkryte zostaną usterki stwarzające zagrożenie, właścicielowi samochodu zostanie odebrany dowód rejestracyjny, a autem nie będzie można poruszać się po drogach. 

Przegląd samochodu w 2021 roku – cena obowiązkowego przeglądu i poszczególnych badań

Ceny pełnych obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych w 2023 roku nie uległy zmianie pod względem poprzednich lat i wynoszą:

 • 51 zł za badanie motoroweru,
 • 63 zł za badanie motocykla lub ciągnika rolniczego,
 • 99 zł za badanie samochodu osobowego, samochodu ciężarowego i specjalnego do 3,5 tony albo autobusu przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 15 osób wraz z kierowcą

Jeżeli badaniu poddawany jest samochód z instalacją gazową, za jego badanie należy dopłacić 64 zł

Za ponowne badania poszczególnych elementów pojazdu trzeba zapłacić:

 • 14 zł – w wypadku badań świateł drogowych i świateł mijania, kontroli toksyczności spalin albo sprawdzenia amortyzatorów jednej osi,
 • 20 zł – w wypadku badania połączenia układu kierowniczego i jałowego ruchu koła, a także hamulców, poziomu hałasu albo luzów w zawieszeniu,
 • 36 zł – w wypadku sprawdzania geometrii kół jednej osi,
 • 20 zł – za wszystkie pozostałe badania łącznie.

Po wprowadzeniu technicznych modyfikacji pojazdu lub w celu zmiany jego przeznaczenia trzeba przeprowadzić dodatkowe badania. Jeśli samochód ma zacząć być używany jako taksówka, trzeba wykonać dodatkowy przegląd, który kosztuje 42 zł. Po zamontowaniu instalacji służącej do zasilania auta gazem trzeba zapłacić za badanie aż 114 zł. Jeśli w pojeździe zostały wprowadzone modyfikacje wywołujące konieczność zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, trzeba wykonać przegląd, za który płaci się 82 zł.

Po skierowaniu na dodatkowe badania przez organ kontroli ruchu można zapłacić:

 • 20 zł za każdą usterkę lub badany układ,
 • 51 zł za badanie zlecone przez to, że dane techniczne były niezgodne z rzeczywistym stanem pojazdu,
 • 94 zł za przegląd po udziale samochodu w zdarzeniu drogowym.

Jeżeli pojazd został skierowany na badanie przez starostę powiatowego, jego właściciel zapłaci:

 • 20 zł, jeśli zachodzi podejrzenie, że auto nie spełnia pewnych warunków technicznych,
 • 64 zł, jeśli trzeba ustalić dane pojazdu na potrzeby jego rejestracji,
 • 94 zł, jeśli trzeba wykonać badanie po kolizji lub wypadku.

Zgłosiłeś się na przegląd samochodu po terminie?  Jakie grożą za to konsekwencje?

Konsekwencją opóźnienia w wykonaniu przeglądu może być przyznanie mandatu sięgającego do 5 000 zł. Jeżeli od terminu badania minęło bardzo dużo czasu, właściciel pojazdu może zostać ukarany elektronicznym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Będzie mógł go odebrać, jeśli przeprowadzi przegląd w ciągu 7 dni. Obecnie jest możliwość odebrania elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego w dowolnej stacji kontroli pojazdów.

Podsumowanie

 • Przeglądy rejestracyjne, czyli badania techniczne, są obowiązkowe. Przeprowadza się je w stacjach kontroli pojazdów.
 • Przeglądy techniczne, czyli badania okresowe, są dobrowolne i odbywają się w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.
 • To, jak często musi być przeprowadzany przegląd, zależy od rodzaju, wieku i przeznaczenia pojazdu.
 • Przegląd samochodu osobowego kosztuje 99 zł i musi być przeprowadzany: po raz pierwszy w ciągu 3 lat od zarejestrowania pojazdu, potem w ciągu 2 lat, a następnie co roku.
 • Pojazd może zostać skierowany na dodatkowe badania, jeśli zostaną w nim wykryte usterki w czasie przeglądu rejestracyjnego. Skierowania może dokonać też organ kontroli ruchu drogowego lub starosta powiatowy.
 • Właściciel pojazdu może zapłacić od 1 500 do 5 000 zł mandatu za nieaktualny przegląd. Jeżeli od terminu badania minie dużo czasu, posiadaczowi pojazdu może zostać odebrany dowód rejestracyjny. Żeby go odzyskać, będzie musiał w ciągu 7 dni odbyć zaległe badanie techniczne.

Źródła: 

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf;
 • http://www.tuvpol.pl/files/akty_prawne_skp/oznaczenia_skp.pdf.

 

Info o autorze

Jacek Gędłek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *