Ergo HestiaOC AC

porównaj z innymi ubezpieczycielami

ERGO Hestia to grupa z prawie 30-letnim stażem, której do tej pory zaufały niemal 3 mln osób. Według raportu Rzecznika Finansowego jej udział w rynku ubezpieczeń wyniósł w 2018 roku 14,2%, co pozwoliło grupie uplasować się na drugim miejscu, zaraz za PZU. Spółka oferuje ubezpieczenia klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom pod markami: You Can Drive, MTU, mtu24.pl oraz ERGO Hestia.

Opinie o Ergo Hestia

Aby ocenić, zaznacz wybraną liczbę gwiazdek z każdej kategorii.
Łatwość likwidacji
2.4
Dodatkowe polisy w pakiecie z OC
2.8
Zakres ochrony w stosunku do ceny
2.8
Kontakt z ubezpieczycielem
2.7
Ogólna ocena
2.5

Ergo Hestia - OC komunikacyjne

SUMY GWARANCYJNE

Ubezpieczenie OC to rodzaj ochrony, której posiadanie jest obowiązkowe dla każdego właściciela auta, a warunki, na jakich działa narzuca ubezpieczycielom polskie prawo. W związku z tym każdy kierowca jest chroniony w taki sam sposób, a na likwidację wyrządzonych szkód ma zabezpieczenie w wysokości 1,05 mln euro (w przypadku uszkodzenia mienia) oraz 5,21 mln euro (gdy w spowodowanym przez niego wypadku ucierpi człowiek).

ZAKRES OCHRONY

Wypadek podczas jazdy, załadunku lub rozładunku? A może w czasie postoju, zatrzymywania się lub wsiadania bądź wysiadania? W każdej z tych sytuacji działa ubezpieczenie OC, dzięki któremu nie będziesz musiał płacić za szkody z własnej kieszeni. Za uszkodzony samochód innego kierowcy albo za leczenie poszkodowanych zapłaci ERGO Hestia, jeśli zdecydujesz się na zakup polisy właśnie w tym towarzystwie.

WYŁĄCZENIA

Są jednak sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa w ERGO Hestii nie będzie działała. To tzw. wyłączenia odpowiedzialności, które ustawodawca wymienia w przepisach. Zazwyczaj dotyczą wypadków, do których doszło, bo kierowca zachował się nieodpowiedzialnie lub nie zadbał o pewne kwestie.Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:
 • gdy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
 • gdy w wypadku zniszczeniu uległy dokumenty, papiery wartościowe, pieniądze, biżuteria, zbiory kolekcjonerskie,
 • gdy skutkiem wypadku było skażenie środowiska,
 • gdy w spowodowanym przez Ciebie wypadku szkody doznała bliska Ci osoba lub został zniszczony inny, należący do Ciebie samochód,
 • gdy w wypadku zniszczono bagaże przewożone odpłatnie.

Dodatkowe polisy w pakiecie z OC Ergo Hestia

 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody

ERGO Hestia jest jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, które przystąpiły do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Jako klient tego TU możesz zatem wystąpić o odszkodowanie do swojej ubezpieczalni, gdy inny uczestnik ruchu drogowego spowodował szkodę na Twoim pojeździe. Wówczas otrzymasz odszkodowanie od ERGO Hestii, a następnie TU zadba o odzyskanie tej sumy z OC sprawcy.Istnieje jednak kilka wyłączeń, które spowodują, że nie będziesz mógł skorzystać z pomocy swojego ubezpieczyciela, a uzyskanie odszkodowania będzie możliwe tyko w TU winnego. Kiedy BLS nie zadziała?

 • W przypadku szkód osobowych,
 • gdy odszkodowanie przekroczy sumę 30 tys. zł,
 • jeśli TU sprawcy będzie należał do systemu BLS,
 • gdy doznałeś szkody poza granicami Polski,
 • jeśli w wypadku brały udział ponad 2 pojazdy.

Ubezpieczenie AC w Ergo Hestia

ERGO Hestia proponuje autocasco w zakresie podstawowym, w którym rozliczenie następuje na zasadzie kosztorysu, lub w wariancie rozszerzonym, gdzie możliwa jest naprawa pojazdu w warsztacie należącym do sieci partnerskiej towarzystwa albo w ASO. Każdy z wariantów AC dostępnych w tym TU obejmuje ochroną pojazd wraz z podstawowym wyposażeniem.Ubezpieczenie autocasco, które chroni na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu ma zastosowanie na terenie Europy, a także w Izraelu, Maroko, Tunezji, Iranie i Algierii. Ubezpieczyciel zastrzega jednak, że w niektórych przypadkach konieczne będzie ustanowienie udziału własnego w wysokości 1000 zł. Taka zasada dotyczy ochrony, która ma obowiązywać w krajach tzw. BRUM, czyli na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie i w Mołdawii. Chyba że mówimy o szkodach, które powstały w zderzeniu z innym pojazdem, osobą, zwierzęciem lub przedmiotem w otoczeniu auta.Kiedy przysługuje pomoc w ramach AC? W przypadku:
 • kradzieży lub związanego z nią zniszczenia,
 • wandalizmu,
 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia z osobami, zwierzętami, przedmiotami z zewnątrz samochodu,
 • zetknięcia sprzętu sportowego (przewożonego na zewnętrznym bagażniku) z innymi przedmiotami, które znajdowały się w otoczeniu auta,
 • działania wysokich temperatur i chemikaliów, które nie pochodziły z auta,
 • działania sił przyrody, pożaru, zalania.

WYŁĄCZENIA

Jeśli jeździsz i ubezpieczasz samochód przynajmniej kilka lat, na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że w OWU ubezpieczyciele umieszczają listę zdarzeń, które nie są objęte ochroną. To zazwyczaj sytuacje, do których doszło przez niedopatrzenie lub nieodpowiedzialne zachowanie właściciela pojazdu. ERGO Hestia wymienia m.in. szkody:
 • powstałe w wyniku stoczenia się samochodu,
 • w pojeździe pochodzacym z przestępstwa,
 • związane z niewypełnieniem zobowiązań, np. przez to, że właściciel samochodu nie mógł dojechać do pracy z powodu kradzieży lub zniszczenia auta,
 • w postaci zgubienia kluczy lub dokumentów,
 • dotykające pojazd bez ważnego badania technicznego.

Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia

Wypowiedzenie OC AC w Ergo Hestia

Kontakt z ubezpieczycielem

ERGO Hestia preferuje kontakt online. W zależności od rodzaju sprawy, powinieneś wybrać jeden z kanałów. Możesz:skontaktować się z Rzecznikiem Klienta ERGO Hestii za pomocą specjalnego formularza.

Komentarze