Wybierz najkorzystniejsze

ubezpieczenie

Slider

Ranking OC

Dzięki rankingowi OC dowiesz się, w jakiej firmie ubezpieczeniowej kupisz najtańsze OC.
Więcej

Ranking AC + OC

Ranking AC + OC powie Ci, gdzie kupić najtańsze ubezpieczenia samochodu w pakiecie.
Więcej

OC + assistance

Czy wiesz, że assistance możesz otrzymać za darmo w pakiecie z OC?
Więcej

Jak wybrać ubezpieczenie samochodu?

Wybór ubezpieczenia samochodu zależy od rodzaju ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia OC dla auta kieruj się wyłącznie ceną w rankingu OC, ponieważ zakres OC jest regulowany ustawowo. W przypadku autocasco i assistance przed zakupem sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia, który znacząco się różni w zależności od wariantu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest parasolem ochronnym w momencie spowodowania wypadku na drodze. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, którego zakres określony jest ustawowo. Przy wyborze oferty z towarzystwa ubezpieczeniowego należy zwrócić uwagę na fakt, że zakres ochrony jest identyczny u wszystkich – różnica jest wyłącznie w cenie.

Czym jest OC i kogo chroni.

OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne wykupywane przez właściciela pojazdu mechanicznego posiadającego silnik osiągający prędkość powyżej 25km/h. Do takich zaliczamy samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, przyczepy (choć one same nie posiadają swojego silnika) oraz quady. Ochrona ta, choć wykupywana jest na dany
pojazd, jest zabezpieczeniem finansowym kierującego w momencie spowodowania wypadku przed wypłatą odszkodowania poszkodowanym z własnego budżetu. Suma gwarancyjna określana jest ustawowo i wynosi 5 mln euro w przypadku narażenia zdrowia i życia poszkodowanego (leczenie, renta) oraz do 1 mln euro dla szkód w mieniu (naprawa samochodu, uszkodzonego domu, czy ogrodzenia). W praktyce oznacza to, że każde TU sprzedając polisę zobowiązane jest do wypłacenia poszkodowanym właśnie do tej wysokości odszkodowania niezależnie od kwoty, za którą daną polisę sprzedało. Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC nie obejmuje ochroną bezpośrednio kierowcy- wyłącznie osoby trzecie i ich mienie.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód – dodatkowa opcja OC

Z jednej strony ochrona OC jest identyczna w każdym towarzystwie, a z drugiej każde towarzystwo chce się wyróżnić – stąd też do podstawowej ochrony dodają jeszcze dodatkowe opcje mające na celu przekonanie klienta do skorzystania właśnie z ich oferty. Dzięki tej opcji TU może wyróżnić się na tle konkurencji nie tylko samą ceną, a też jakością obsługi i likwidacji szkód. BLS ma swoje zastosowanie w momencie spowodowania szkody z winy innego kierującego. Dzięki tej opcji poszkodowany może
zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, który zajmie się w pełni wyceną szkody i wypłatą odszkodowania i następnie sam zgłosi się o regres (zwrot kosztów) do ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Do bezpośredniej likwidacji nie kwalifikują się np.:

● szkody osobowe
● szkody, które wystąpiły poza Polską
● szkody o wartości powyżej 30 tys. zł
● zdarzenia, w których brały udział więcej niż 2 pojazdy.

OC poza granicą Polski

Standardowe ubezpieczenie OC otacza opieką kierowców przede wszystkim w kraju jego zakupu. Kierowcy wybierając się lub przejeżdżają przez terytorium państw tj. Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Turcja i Ukraina mają obowiązek posiadania Zielonej Karty. To Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, gdzie ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za wyrządzone szkody na terenie danego kraju przez minimum 15 dni.
Opcja ta jest przeważnie bezpłatna i wydawana “na żądanie” kierowcy. Ubezpieczyciel wydaje zgodę na maksymalnie 12 miesięcy.

Czynniki wpływające na wysokość składki

Głównym kryterium wpływającym na wysokość składki to dane techniczne pojazdu oraz informację o głównym użytkowniku. Wszystko oparte jest na zasadzie zdrowego rozsądku – warto wziąć pod uwagę, że starszy samochód statystycznie narażony jest na większą ilość usterek w porównaniu do nowszego modelu, a z kolei użytkownik nowego, sportowego auta o dużej mocy będzie chciał wytestować jego funkcjonalność co sprawia, że istnieje duże prawdopodobieństwo szarżowania na drogach, co zwiększa ryzyko
wystąpienia wypadku. Kolejnym nie mniej ważnym czynnikiem wyceny jest główny użytkownik pojazdu. Zgodnie z prowadzonym raportem wypadków i kolizji na polskich drogach generowanym przez policję najwięcej wypadków powodują młodzi kierowcy cechujący się brawurą na drogach i przede wszystkim znikomym doświadczeniu. Choć często osobom młodym wydaje się, że to właśnie kierowcy w wieku 60+ stwarzają większe
zagrożenie na drogach głównie z racji wieku i wolniejszej reakcji na bodźce zewnętrzne, to właśnie ta grupa cechuje się większą rozwagą i spokojem, co realnie przekłada się na mniejszą ilość powodowanych kolizji drogowych. Kolejnym aspektem wpływającym na czynnik cenowy OC jest wielkość aglomeracji, w której dany pojazd jest zarejestrowany. Oczywiste jest to, że w dużym, zakorkowanym mieście istnieje większe ryzyko uczestniczenia w wypadku w porównaniu do małej miejscowości.

Zwyżki

Zgodnie z zasadą wyceny ubezpieczenia OC i oceną ryzyka, towarzystwa wspólnie kierują się ogólną regułą przydzielania zniżek lub zwyżek dla swoich klientów. Zwyżki OC otrzymają kierowcy, którzy:

● nie osiągnęli 26 roku życia,
● nie posiadają uprawnień do prowadzenia pojazdu powyżej trzech lat,
● posiadają 10 letnie lub starsze samochody,
● posiadają nowe, sportowe auta z dużą mocą,
● w ostatnim okresie ubezpieczenia spowodowali kolizję na drodze.

Pierwsze trzy podpunkty jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć: osoby młode mają większe skłonności do brawury na drodze, krótkie posiadanie prawa jazdy idzie w parze z doświadczeniem, a starsze samochody są bardziej inwazyjne. Kolejny może być zaskoczeniem – nowy samochód jest niemalże bezinwazyjny więc nasuwa się pytanie skąd zwyżka? Odpowiedź TU jest prosta. Osoba, która decyduje się na szybki, sportowy, nowy model samochodu prawdopodobnie będzie chciała wypróbować jego możliwości na drodze i tym samym zwiększa możliwość wystąpienia kolizji drogowej. Z kierowcami, którzy w ostatnim okresie obowiązywania OC byli sprawcami kolizji drogowej sprawa jest prosta – spowodowałeś wypadek, w następnym roku zapłacisz więcej- nawet o 20%. W tym przypadku jednak towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw swoim klientom i oferują im dodatkową opcję – ochronę dotychczasowych zniżek przy wystąpieniu kolizji.
Oczywiście są pewne zaostrzenia – najczęściej dotyczy to tylko jednej szkody, w przypadku, kiedy kierowca spowoduje więcej niż jedną szkodę w okresie 12 miesięcy/obowiązywania polisy ochrona ta traci swoją ważność. Należy pamiętać, że szybciej jest stracić niż zyskać zniżki – za rok bezszkodowej jazdy kierowca idzie o jeden punkt zniżkowy w górę, przy choćby jednej szkodzie spada już o dwa oczka.

Zniżki

Przy przyznawaniu zniżek TU kierują się przede wszystkim historią ubezpieczenia. To, co może okazać się zaskoczeniem dla korzystających z polis to to, że ubezpieczyciele nie kierują się wysokością już otrzymanych zniżek. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że każde TU przyznaje je zgodnie z polityką swojej firmy i bonusuje inne czynniki. Dla przykładu- w jednym z towarzystw trzyletnia bezszkodowa jazda daje już 60% zniżki, gdzie w drugim, aby otrzymać taki wymiar zniżki trzeba czekać osiem lat. Warto pamiętać, że otrzymanie największej zniżki nie gwarantuje najniższej ceny polisy. Na maksymalne bonusy mogą liczyć doświadczeni kierowcy mający na swoim koncie bezszkodową jazdę i dodatkowo przedłużają ochronę OC w tym samym TU.

Zakup OC – czy wszystkich tyczy się obowiązek wykupu?

Zgodnie z ustawą, każdy pojazd mechaniczny musi mieć wykupioną polisę OC. Zdarzają się jednak wyjątki. Jednym z nich jest wycofanie pojazdu z ruchu. Tyczy się to wyłącznie w uproszczeniu pojazdów ciężarowych i autokarów. W tym celu należy zgłosić się do urzędu, aby w depozycie zostawić dowód rejestracyjny razem z tablicami rejestracyjnymi i odpowiednio zabezpieczyć pojazd. Okres wycofania może sięgać od 2 do 24 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 48). W sytuacji kiedy ubezpieczający zgłosi się do TU o wykupienie OC w czasie nieużytkowania pojazdu, ubezpieczyciel musi obniżyć składkę nie mniej niż o 95%. Istnieje też możliwość czasowego wykupienia OC. Z tej opcji mogą skorzystać przedsiębiorcy zajmujący się skupem i sprzedażą aut oraz osoby posiadające historyczne auta, które włączane są do ruchu wyłącznie na np. zloty. W tym przypadku polisę można wykupić na okres krótszy niż standardowe 12 miesięcy, jednak z nie mniej niż na 30 dni.

Kiedy jesteśmy zwolnieni z obowiązku wykupienia OC?

W momencie kiedy posiadamy pojazd, który nie jest ani pojazdem historycznym, ani wykluczonym z ruchu musimy wykupić OC. Z obowiązku posiadania ważnej polisy zwalnia wyłącznie wyrejestrowanie pojazdu w urzędzie (np. sprzedaż), kradzież samochodu lub zezłomowanie pojazdu. Należy pamiętać, że w każdej sytuacji musimy przedstawić odpowiedni dokument.

Kary za brak polisy OC

Mimo, iż kary za brak wykupionej polisy OC z roku na rok rosną, to i tak 1% kierowców nie decyduje się na zakup ochrony. O ile procent się nie zmienia, to wzrasta ilość zarejestrowanych pojazdów, co wskazuję wzrost unikania odpowiedzialności cywilnej. Wg UFG w ok. 200-250 tys. pojazdów porusza się bez ważnej polisy. Obecnie kara za brak ciągłości w posiadaniu ochrony wynosi dla posiadaczy samochodów osobowych 2- krotność pensji minimalnej. Grzywna dla właścicieli pojazdów ciężarowych sięga 3-krotnej
wartości najmniejszego wynagrodzenia, a w przypadku właścicieli motocykli i skuterów jest to nie więcej niż jego jedna trzecia. Dlatego właściciel samochodu osobowego, którego przerwa w OC trwa do trzech dni zapłaci aż 840 złotych! Powyżej dwóch tygodni jest to już 4200 zł.

Oprócz kary od UFG na osobie powodującej wypadek ciąży również obowiązek wypłacenia odszkodowania, które może sięgać nawet do kilku milionów polskich złotych. Pozorna oszczędność w postaci nie wykupienia OC może wpędzić w niemałe kłopoty finansowe.

Zmiana ubezpieczyciela

W celu zmiany ubezpieczyciela należy złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Można zrobić to osobiście, drogą mailową lub listownie. Istnieje jednak kilka przypadków, które umożliwiają zmianę TU w okresie trwania polisy. Pierwszym z nich jest zakup pojazdu w trakcie obowiązywania ochrony. Ubezpieczyciel może, ale nie musi ponownie przeliczyć składkę biorąc pod uwagę zmianę
głównego użytkownika pojazdu i narzucić dopłatę za okres korzystania z pojazdu do końca obowiązywania zawartej wcześniej umowy. Jako nowy właściciel możemy zgodzić się na tą opcję lub wypowiedzieć pisemnie umowę zawierając nową, na korzystniejszych warunkach. Należy mieć jednak na uwadzę, aby nie dopuścić do przerwy w trakcie
obowiązywania ochrony. Ze względu na to, że OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem i jego przedłużenie następuje automatycznie. Zdarza się, że dochodzi do posiadania dwóch polis ubezpieczeniowych jednocześnie. W takiej sytuacji wystarczy wypowiedzieć pisemnie umowę przedłużoną. Często w tym celu konieczne jest przedstawienie zawarcia nowej polisy jako podstawę wypowiedzenia.

Najnowsze poradniki ubezpieczeniowe