Poradniki

Zgłoszenie nabycia pojazdu a przerejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji

Joanna Kowal

Zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu jest obowiązkowe po zmianie jego właściciela. To powinność, która wynika ze spisania umowy prowadzącej do przejścia auta w inne ręce. Dowiedz się jak i gdzie zgłosić zmianę własności pojazdu oraz ile jest czasu na zgłoszenie tego faktu!

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu jest wymagane prawnie i wynika wprost z ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 78). Każda transakcja zmieniająca własność pojazdu sprawia, że jej uczestnicy automatycznie mają obowiązek zawiadomić wydziały komunikacji w miejscu swojego zamieszkania o tym fakcie. Zgłaszane informacje wprowadzane są do systemu i widnieją w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Czym różni się zgłoszenie zbycia albo nabycia pojazdu od przerejestrowania?

Zgłoszenie zbycia albo nabycia pojazdu w odróżnieniu od zarejestrowania samochodu nie jest obowiązkowe. Te dwie czynności często są mylnie utożsamiane przez kierowców z kilku powodów. Podczas jednej wizyty w urzędzie nabywca można zgłosić formalną zmianę właściciela pojazd i złożyć wniosek o rejestrację samochodu. Przeważnie właśnie tak się dzieje i nowi właściciele, którzy dokonują tych czynności niedługo po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, zamiany lub darowizny nie są w stanie ich rozróżnić.

Ile jest czasu na zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu?

Zgłoszenie zbycia oraz nabycia pojazdu jest obowiązkowe i powinno nastąpić w określonym terminie. Wielu posiadaczy zastanawia się, jaki jest czas na zgłoszenie i dopełnienie wszystkich formalności z rejestracją auta. Okazuje się, że nieprzekraczalnym terminem na zawiadomienie urzędu o zmianie właściciela to 30 dni od daty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży, zamiany lub darowizny.

Jaka jest kara za przekroczenie terminu?

Zbywca najczęściej niezwłocznie po dokonaniu transakcji przystępuje do zgłoszenia tego faktu. Nowy właściciel także nie powinien zbytnio zwlekać z poinformowaniem urzędu, gdyż za przekroczenie terminu 30 dni na zgłoszenie grozi kara urzędowa w wysokości 200–1 000 zł.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu online

Zbycie albo nabycie pojazdu można zgłosić osobiście. Wymaga to wizyty w urzędzie. Aby ją lepiej zaplanować i skrócić czas niezbędny na załatwienie sprawy z urzędnikiem, coraz więcej wydziałów komunikacji posiada system elektronicznej rezerwacji wizyty. Masz wtedy pewność, że spokojnie zdążysz po pracy lub nie spóźnisz się na umówioną wizytę lekarską. Czy można dopełnić wszystkie formalności zdalnie bez konieczności udawania się do urzędu?

Załatwienie sprawy online jest możliwe pod warunkiem, że wydział komunikacji ma swój adres skrzynki podawczej (ePUAP). Obecnie już wiele urzędów posiadają swoje skrzynki, dzięki czemu cały proces zgłoszenia zmiany właściciela może odbyć się zdalnie z pominięciem wizyty w urzędzie. Jest to wygodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które mieszkają daleko od władz starostwa i załatwienie sprawy stacjonarnie wymagałoby od nich dłuższej drogi.

Jak zgłosić nabycie i zbycie pojazdu online?

Aby zgłosić zmianę właściciela pojazdu przez internet, urząd musi mieć swoją skrzynkę podawczą ePUAP, ale to nie wszystko. Ty, jako osoba zgłaszająca, musisz posiadać swój profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Oba to środki identyfikacji elektronicznej, które pozwalają potwierdzić Twoją tożsamość w sieci i załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Po zalogowaniu się do swojego profilu, należy skorzystać z usługi, która nazywa się: “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”. Jest to dość prosty proces, przez który prowadzą Cię intuicyjne polecenia i objaśnienia.

Kto musi zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Zbycie pojazdu zgłasza zbywca, natomiast nabycie – nabywca. To raczej oczywiste. Obie strony umowy muszą zgłosić zmianę własności pojazdu, nie wystarczy, że zrobi to poprzedni właściciel. Nowy posiadacz musi mieć na uwadze, aby w natłoku formalności związanych z nabyciem pojazdu nie zapomnieć o tym.

Co w przypadku kilku właścicieli pojazdów? Czy każdy musi zgłosić samodzielnie tę kwestię? Niekoniecznie. Wystarczy sporządzić stosowne pełnomocnictwo i upoważnić do tego jednego ze zbywców lub nabywców pojazdu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu?

Aby powiadomić urząd o zmianie właściciela pojazdu niezbędnych jest kilka dokumentów. Są to:

 • dowód rejestracyjny;
 • umowa kupna-sprzedaży/zamiany lub darowizny;
 • faktura VAT (jeśli występuje).

W powyższych dokumentach są zawarte informacje, które są wymagane przy zgłoszeniu zmiany właściciela pojazdu. Są to m.in.:

 • dane pojazdu:
  • typ;
  • marka i model;
  • numer identyfikacyjny (VIN);
  • numer rejestracyjny (dotychczasowy);
 • dane zbywcy/nabywcy;
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zmianę własności (np. umowy kupna-sprzedaży, zamiany lub darowizny).

Zawiadomienie ubezpieczyciela o zmianie właściciela

Kogo jeszcze oprócz urzędu trzeba powiadomić o zmianie właściciela pojazdu? Zbywca oprócz pojazdu i dokumentów ma obowiązek przekazać nowemu posiadaczowi ubezpieczenie OC. W tym celu musi powiadomić towarzystwo, w którym auto zostało ubezpieczone. Jest na to 14 dni od zawarcia umowy, ale w interesie zarówno poprzedniego, jak i obecnego właściciela jest, aby nastąpiło to jak najszybciej. Chodzi o to, aby nabywca miał auto objęte obowiązkową ochroną odpowiedzialności cywilnej na swoje dane i w razie szkody było ona zlikwidowana z tej polisy bez obciążania historii poprzedniego właściciela.

Przepisanie umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzedniego właściciela wiąże się z tym, że nabywcę przechodzi samo OC. Niezależnie od tego, czy na auto wykupiony był najbogatszy pakiet OC z autocasco, NNW i assistance, polisy dodatkowe zakończą się z momentem zgłoszenia i nie przejdą na nowego właściciela.

Jak zgłosić towarzystwu przepisanie polisy OC online?

Do zgłoszenia sprzedaży, zamiany lub oddania pojazdu w inne ręce może dojść przez internet. Wystarczy złożyć stosowne zawiadomienie do towarzystwa, w którym jest obecnie ubezpieczone auto. Ubezpieczyciele oferują przeważnie na swoich stronach możliwość zawiadomienie o zmianie właściciela na podstawie wypełnionego formularza, albo drogą mailową lub telefoniczną. Potrzebne są do tego informacje zawarte w polisie i w powyżej przedłożonych dokumentach. Są to np.:

 • numer polisy;
 • dane nabywcy:
  • imię i nazwisko;
  • dokładny adres zamieszkania;
  • numer PESEL lub nazwa, adres i numer REGON;
 • dane zbywcy;
 • dane pojazdu:
 • marka i model;
 • numer rejestracyjny.

Co zrobić po zmianie właściciela w umowie OC?

Zmiana posiadacza w polisie wiąże się ze zmianą kierowcy. Ubezpieczyciel, biorąc pod uwagę inne czynniki osobowe ryzyka (takie jak np. młody wiek, niewielkie doświadczenie drogowe, historię szkód, stan cywilny czy miejsce zamieszkania) może przeliczyć składkę OC i w wyniku rekalkulacji domagać się dopłaty do polisy. Jeśli polisa została kupiona na raty, na nabywcę przechodzi obowiązek opłacenia kolejnych transz.

Przepłacania za OC można uniknąć! Sposobem na uchronienie się przed rekalkulacją składki czy kolejnymi ratami jest wypowiedzenie polisy po zbywcy. Umowa zawarta przez poprzedniego właściciela wygaśnie sama prędzej czy później i nie odnowi się automatycznie. Dla zbywcy mogła być korzystna z różnych względów, jednak jeśli obciąża ona finansowo kupca, warto uciec się do wcześniejszej rezygnacji z niej. Zawierając polisę samodzielnie na własne dane możesz zdecydować, jaką ofertę wybrać, w jakim zakresie i towarzystwie, a także w jakiej płatności. Do OC możesz dobrać także atrakcyjne dodatki w korzystnej cenie!

Info o autorze

Joanna Kowal
Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *