Poradniki

Przerejestrowanie samochodu — co powinieneś wiedzieć?

Joanna Kowal

Przerejestrowanie samochodu jest czynnością, którą trzeba wykonać po zakupie używanego pojazdu. Jaki jest koszt rejestracji samochodu i jakich formalności należy dopełnić?

Przerejestrowanie samochodu to obowiązek, który musi wypełnić każdy nabywca używanego pojazdu. Auto musi być zarejestrowane na osoby, których nazwiska widnieją na umowie kupna-sprzedaży albo darowizny. Te same osoby będą zobowiązane do opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dlaczego o tym wspominamy? Określenie właściciela (lub właścicieli) pojazdu ma znaczenie nie tylko w momencie podpisywania umowy, wykupowania ubezpieczenia i rejestracji pojazdu. To, kto jest właścicielem samochodu, wpłynie na wszystkie ubezpieczenia, które w następnych latach zostaną przypisane do auta. Wiek, doświadczenie za kółkiem, historia szkodowej lub bezszkodowej jazdy, stan cywilny i miejsce zamieszkania kierowców samochodu mają znaczący wpływ na koszt ubezpieczeń komunikacyjnych. Z tego względu warto jeszcze przed zakupem auta i jego rejestracją zastanowić się, kto powinien być uwzględniony jako właściciel pojazdu. Szczególnie zatajenie faktu, że samochód udostępniany jest także młodym kierowcom, może mieć przykre konsekwencje dla właściciela pojazdu w razie udziału auta w kolizji lub wypadku.

Na jaki czas można zarejestrować samochód?

Przerejestrowanie auta może zakończyć się otrzymaniem rejestracji stałej lub czasowej. Rejestracja czasowa jest ważna przez 30 dni. Może się przydać w wypadku:

 • przejazdu samochodu z miejsca w Polsce, w którym je kupiłeś, do miejsca, w którym zostanie przeprowadzone badanie techniczne,
 • przejazdu samochodu w celu naprawy lub wykonania badania technicznego,
 • wywozu auta za granicę.

W pozostałych przypadkach dokonuje się rejestracji stałej.

Przerejestrowanie samochodu — ile czasu ma jego nabywca?

Przerejestrowanie auta od stycznia 2020 roku miało mieć miejsce najpóźniej 30 dni po jego zakupie. Za przerejestrowanie samochodu po terminie spóźnialski kierowca miał zapłacić 1000 zł kary. Ze względu na trudną sytuację urzędów i kierowców, związaną z pandemią Covid-19, czas ten w marcu został wydłużony. Ile czasu na przerejestrowanie auta ma teraz jego nabywca? Aż 180 dni. Ten przepis ma obowiązywać do końca 2020 roku.

Co trzeba zrobić przed przerejestrowaniem samochodu?

Wykupienie OC

Każdy pojazd musi być ubezpieczony na wypadek wzięcia udziału w zdarzeniu drogowym. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia likwidację szkód w razie spowodowania kolizji lub wypadku przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu. Polisa OC powinna być wykupiona najpóźniej w dniu przerejestrowania samochodu.

Używane auto powinno mieć OC i w większości przypadków właśnie tak się zdarza. Nabywca samochodu powinien pamiętać, że OC nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok polisowy, jeżeli doszło do zmiany właściciela samochodu. Trzeba wtedy zadbać o wykupienie nowego ubezpieczenia.

Kierowcy, którzy mają wątpliwości, czy zakupione auto jest ubezpieczone, mogą to sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) albo w serwisie historiapojazdu.gov.pl. Na pierwszej z tych stron wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, aby sprawdzić jego OC. Na drugiej oprócz obu tych numerów potrzebna będzie jeszcze data pierwszej rejestracji samochodu.

Ubezpieczenie OC zwykle otacza kierowcę ubezpieczonego samochodu ochroną przez 12 miesięcy, chociaż dla niektórych pojazdów przewidziana jest możliwość wykupienia krótkoterminowego OC. Są to:

 • niektóre pojazdy zarejestrowane na stałe, na przykład sprzedawane w komisach,
 • pojazdy zarejestrowane czasowo, na przykład sprowadzone z zagranicy,
 • niektóre pojazdy wolnobieżne,
 • samochody do jazd testowych,
 • pojazdy historyczne.

Możliwość wykupienia krótkoterminowego OC przydaje się szczególnie kierowcom sprowadzającym samochód z zagranicy. Ubezpieczenie i rejestracja samochodu z Niemiec czy innego kraju są dzięki temu znacznie ułatwione. Opcja ubezpieczenia go na minimum 30 dni sprawia, że właściciel takiego pojazdu zyskuje czas na jego rejestrację i wybranie następnego, tym razem całorocznego ubezpieczenia.

Przydatnym narzędziem dostępnym użytkownikom internetu jest porównywarka OC. Pomaga zestawić ze sobą różne opcje ubezpieczeniowe i wybrać najtańszą wersję OC, a także dobrać do niego AC lub inne dobrowolne ubezpieczenie o pożądanym zakresie. 

Dokonanie wymaganych opłat za rejestrację

Do przerejestrowania samochodu potrzebne jest potwierdzenie uiszczenia koniecznych opłat. Można ich dokonać w kasie urzędu, w którym rejestruje się pojazd albo przelewem na konto tego urzędu. Trzeba to zrobić przed złożeniem dokumentów potrzebnych do przerejestrowania auta. Ile wynoszą opłaty za rejestrację pojazdu?

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? Koszt poszczególnych dokumentów rejestracyjnych

Koszt rejestracji pojazdu jest niezależny od urzędu, w którym jej dokonujesz. Za dowód rejestracyjny zapłacisz 54 zł. Tablice rejestracyjne (jeśli zamierzasz je zmieniać) w zależności od rodzaju pojazdu będą miały inny koszt.

 • Tablice dla samochodu80 zł,
 • dla motocykla 40 zł,
 • dla motoroweru30 zł,
 • tablice z indywidualnie wybranym napisem1000 zł,
 • tablice dla samochodu zabytkowego100 zł.

Od 2020 roku nie ma obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych, o ile samochód został wcześniej zarejestrowany na terenie Polski. Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic będzie niosło ze sobą odpowiednio niższe koszty. 

Oprócz dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu musi otrzymać pozwolenie czasowe na przemieszczanie się pojazdem po drogach. Kosztuje ono 13,50 zł i obowiązuje przez 30 dni. W tym czasie powinien zostać wydany nowy dowód rejestracyjny pojazdu.

Właściciele samochodów będą musieli zapłacić także za nalepkę legalizacyjną, która kosztuje 12,50 zł. Taką nalepkę umieszcza się na szybie pojazdu.

Opłata ewidencyjna za rejestrację pojazdu wynosi 2 zł

Od 2020 roku nie ma obowiązku wydawania nalepki kontrolnej, której wykupienie kosztowało 18,50 zł.

Dodatkowe koszty rejestracji, ponoszone w szczególnych wypadkach

Przerejestrowaniu auta mogą towarzyszyć pewne dodatkowe opłaty. Na przykład ustanowienie pełnomocnictwa, w sytuacji gdy właściciel pojazdu nie może pojawić się w urzędzie, kosztuje 17 zł. Nie trzeba wnosić opłaty za pełnomocnictwo, jeśli rejestracji w imieniu właściciela pojazdu dokonuje jego małżonek, wstępny, zstępny, brat lub siostra. Opłata nie jest też konieczna, gdy pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie.

W niektórych przypadkach wymaga się dodatkowego badania technicznego samochodów z zagranicy. Takie badanie kosztuje 98 zł.

Gdzie dokonać przerejestrowania samochodu?

Przerejestrowanie auta powinno zostać dokonane w starostwie powiatowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania właścicieli samochodu, o ile są to osoby prywatne. Pojazdy, które mają być używane w celach zawodowych i zarejestrowane na osobę prawną, podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie powiatowym odpowiednim dla miejscowości, w której sprawuje się działalność gospodarczą.

W miastach na prawach powiatu przerejestrowanie samochodu jest możliwe w wydziale komunikacji znajdującym się w urzędzie miasta. Mieszkańcy Warszawy mają możliwość przerejestrowania auta w urzędzie dzielnicy.

Czy możliwe jest przerejestrowanie samochodu online?

Dokumenty można składać nie tylko w urzędzie. Można też wysłać je pocztą lub złożyć online. Jak zarejestrować samochód przez internet?

Warunkiem tego jest posiadanie elektronicznej skrzynki podawczej przez wybrany urząd. To, czy ma on taką skrzynkę, można sprawdzić na jego stronie internetowej. 

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej wymaga od właściciela pojazdu posiadania konta ePUAP. W przypadku elektronicznej rejestracji pojazdu konieczne okaże się wysłanie zeskanowanych dokumentów potrzebnych do przerejestrowania auta. Ich listę można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wybranego urzędu.

W niektórych urzędach można również dokonać rezerwacji wizyty online. W 2020 roku, w czasie trwania pandemii, jest to szczególnie ważne. Zarejestrowana online wizyta w urzędzie musi odbyć się o określonej godzinie. Na wizytę należy zabrać wydrukowane potwierdzenie rejestracji.

Dokumenty potrzebne do przerejestrowania samochodu

W wydziale komunikacji należy przedstawić pewne dokumenty, wymagane do zarejestrowania pojazdu. Są to:

 • wniosek o przerejestrowanie samochodu,
 • dowód własności pojazdu, na przykład umowa kupna-sprzedaży,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, zawierający informację o ważnym badaniu technicznym,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne, jeśli mają być zmienione,
 • karta pojazdu, o ile została wydana,
 • polisa OC,
 • dokument tożsamości właściciela, jeżeli samochód ma być zarejestrowany na osobę fizyczną,
 • odpis z KRS, jeśli auto ma zostać zarejestrowane na osobę prawną,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat za rejestrację pojazdu.

W wypadku przerejestrowania samochodu z zagranicy potrzebne będzie także potwierdzenie zapłaty akcyzy lub cła. Tę pierwszą opłatę należy zapłacić po zakupie samochodu z terenu Unii Europejskiej, a tę drugą w przypadku samochodów sprowadzonych spoza UE.

Innym dodatkowym dokumentem, który może okazać się nieodzowny zarówno w przypadku rejestracji samochodu z Polski, jak i tego z zagranicy, jest upoważnienie do rejestracji. Musi je wypisać właściciel pojazdu, jeżeli nie może pojawić się w urzędzie, by samodzielnie zarejestrować pojazd. Za wydanie takiego pełnomocnictwa trzeba uiścić dodatkową opłatę.

Jak zdobyć pierwszy z obowiązkowych dokumentów, czyli wniosek o przerejestrowanie samochodu?

Wniosek o przerejestrowanie auta

Taki wniosek można pobrać ze strony odpowiedniego urzędu. Należy wypełnić jego papierową lub elektroniczną wersję i złożyć ją wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą między innymi takie informacje:

 • dane właścicieli pojazdu: ich imiona i nazwiska, dokładne adresy, PESEL lub REGON, a jeśli właścicielem pojazdu jest obcokrajowiec — data urodzenia zamiast PESEL-u,
 • informacje o pojeździe: rodzaj pojazdu, marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny, numer karty pojazdu (jeśli została wydana),
 • określenie rodzaju rejestracji: stałej lub czasowej.

Co zrobić po zarejestrowaniu samochodu?

Pozwolenie czasowe umożliwia poruszanie się samochodem, który jeszcze nie ma nowego dowodu rejestracyjnego. Obowiązuje jednak tylko 30 dni. Co wtedy, gdy urząd nie zdąży w tym czasie wydać dowodu rejestracyjnego? Właściciel pojazdu ma prawo ubiegać się o wydanie dodatkowego pozwolenia czasowego, ważnego przez 14 dni.

To, czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Po otrzymaniu tego dokumentu możesz swobodnie poruszać się swoim pojazdem. Tylko jeżeli posiadałeś krótkoterminowe OC na czas zarejestrowania pojazdu, teraz musisz wykupić jego całoroczną wersję. Zarejestrowany i ubezpieczony pojazd jest gotowy do użytkowania na drogach.

Info o autorze

Joanna Kowal
Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *