Poradniki

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą – wsparcie medyczne w każdej sytuacji

Marta Ocęba

Koszty leczenia podczas zagranicznej podróży mogą stanowić znaczną część nieprzewidzianych nakładów. Nagła choroba lub wypadek potrafią nadszarpnąć wakacyjny budżet i harmonogram wyjazdu. Cięcie wydatków kosztem ubezpieczenia może skończyć wysokim rachunkiem za opiekę lekarską.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co oznacza ubezpieczenie kosztów leczenia w polisie podróżnej?
  • Jak działa EKUZ i czym różni się od ubezpieczenia turystycznego?
  • Co zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia?
  • Co pokrywa polisa turystyczna z kosztami leczenia?

Na całym świecie obcokrajowcy słono płacą za wszelkie usługi medyczne. NFZ nie zapewnia kompleksowej ochrony pod tym względem! Rozwiązaniem jest polisa turystyczna zapewniająca pokrycie kosztów leczenia i akcji ratunkowej.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w ramach polisy turystycznej

Ubezpieczenie podróżne to złożony pakiet polis przydatnych na wyjeździe. Jednym z najważniejszych składowych ubezpieczeń są właśnie koszty leczenia. Polisa chroni posiadacza przed horrendalnym stawkami za akcję ratunkową i hospitalizację poza granicami ojczyzny. Obejmuje badania specjalistyczne, wizyty lekarskie, doby szpitalne oraz wszelkie zabiegi i operacje, a także transport medyczny.

EKUZ – wsparcie medyczne w ograniczonym zakresie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje płatnikowi składek zdrowotnych w kraju. Jest dokumentem potwierdzającym ten fakt i przenoszącym odpowiedzialność finansową za niektóre usługi medyczne na Narodowy Fundusz Zdrowia. Można ją uzyskać bezpłatnie we właściwym oddziale NFZ. Zamawia się ją w prosty sposób (osobiście, korespondencyjnie lub przez Internetowe Konto Pacjenta).

EKUZ uprawnia do korzystania opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli danego kraju. Oznacza to, że za granicą wcale nie muszą być refundowane te same usługi medyczne, co w Polsce. EKUZ oferuje dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w nagłych przypadkach, kiedy interwencja jest konieczna, ale nie zawsze jest ona całkowicie bezpłatna. W wielu krajach obowiązują dopłaty do państwowej służby zdrowia, więc obcokrajowcy muszą płacić z własnej kieszeni za opiekę lekarską oraz dostęp do wybranych specjalistów, usług czy leków.

Polisa turystyczna z kosztami leczania a EKUZ

Polisa podróżna z ubezpieczeniem kosztów leczenia zapewnia znacznie szerszą opiekę medyczną w nagłych przypadkach za granicą. W jego ramach to ubezpieczyciel, a nie pacjent, płaci za hospitalizację (do określonej kwoty). EKUZ zapewnia praktycznie tylko dostęp tylko do lekarza pierwszego kontaktu albo ratownika medycznego. Wszystkie pozostałe czynności medyczne są płatne (w pełni lub w znacznej mierze). Koszty leczenia w ramach ubezpieczenia turystycznego gwarantują dostęp do lekarzy specjalistów, akcję ratunkową, a nawet transport powrotny do kraju.

Ubezpieczenie kosztów leczenia – co obejmuje?

Polisa turystyczna zapewniająca bezkosztowe leczenie podczas pobytu za granicą to rozbudowany pakiet ubezpieczeniowy. Z czego dokładnie się składa? To zależy od warunków umowy, które są zapisane w OWU. Omówmy przedmiot ochrony poszczególnych polis składowych, wchodzących w jej zakres.

Koszty hospitalizacji

Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z pobytem w szpitalu do określonej w umowie stawki. Jeśli jest to konieczne (np. przez brak szpitala publicznego w pobliżu) towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia opłacenie leczenia w placówce prywatnej.

Koszty leczenia ambulatoryjnego

Jeśli zalecane leczenie nie obejmuje pobytu w szpitalu na dłużej niż dobę, towarzystwo pokrywa koszty zabiegów i badań wykonanych przez lekarzy i innych pracowników placówki zdrowia na miejscu.

Koszty porodu

Gdy podczas wyjazdu nagle rozpocznie się akcja porodowa, ubezpieczyciel gwarantuje zapewnienie dogodnych warunków do przedwczesnego urodzenia dziecka w wykwalifikowanej placówce. Matka i dziecko mogą czuć się bezpieczne otoczone profesjonalną opieką położniczą.

Leczenie stomatologiczne

Polisa turystyczna z kosztami leczenia zapewnia dostęp do stomatologa lub dentysty. To ważne, gdyż wizyty u tych specjalistów poza ubezpieczeniem generują przeważnie wysokie koszty własne.

Koszty ratownictwa

Ubezpieczenie pokrywa koszty akcji ratunkowej, która niekiedy przybiera formę skomplikowanych i kosztownych działań. Nieraz ta usługa ujęta jest w ramach assistance podróżnego albo w ramach tej polisy (jej pełna nazwa brzmi wtedy: ubezpieczenie kosztów leczenia i akcji ratunkowej). Ratownictwo górskie jest płatne m.in. w Czechach, Słowacji, Austrii, Francji, Włoszech i Szwajcarii. Te kraje to uwielbiane przez Polaków miejsca wyjazdów na narty w góry lub na górskie wędrówki.

Koszty transportu medycznego

Transport obejmuje przewiezienie ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala, a także między placówkami zdrowia czy powrót do hotelu. Towarzystwo może również zorganizować niezwłoczny transport powrotny do kraju, jeśli sytuacja tego wymaga. W przypadku śmierci za granicą, ubezpieczyciel pokrywa koszt sprowadzenia zwłok do Polski. Czasem również ta usługa jest świadczona w ramach pakietu podróżnego assistance.

Zakup lekarstw i opatrunków

Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych jest pełni refundowany przez ubezpieczyciela. Dzięki temu poszkodowany nie musi martwić się o koszt podstawowych środków leczniczych.

Ubezpieczenie kosztów leczenia – usługi dodatkowe

W ramach polisy podróżnej z kosztami leczenia ubezpieczonemu przysługuje szereg usług rozszerzonych. Oprócz tych wymienionych powyżej jest jeszcze cała masa dodatkowych świadczeń, które mogą znaleźć się w umowie i zapewnić opiekę na najwyższym możliwym poziomie.

Nowe okulary czy proteza do naprawy

Polisa zabezpieczająca koszty leczenia może oferować bezkosztową naprawę lub zakup nowych okularów. W przypadku uszkodzenia protezy w wypadku, towarzystwo zapewnia darmową naprawę.

Komora dekompresyjna

Część ubezpieczycieli zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystania z komory dekompresyjnej. Jest ona wykorzystywana po zatruciu tlenkiem węgla (tzw. czadem) w procesie hiperbarii tlenowej lub w leczeniu przewlekłej choroby dekompresyjnej (DCS).

Dotarcie lekarza na miejsce

W ramach rozszerzenia ochrony dostępny jest dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego. Jest to przydatne zwłaszcza, gdy stan pacjenta wymaga pilnej interwencji, a miejsce destynacji znajduje się w znacznej odległości od szpitala. Ubezpieczyciel opłaci transport i honorarium lekarskie.

Wojna lub akty terroru

Działania zbrojne są z reguły wyjęte spod odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wyjątkowa sytuacja jest, jeśli umowa stanowi inaczej. Może się tak zdarzyć w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, obejmujących obrażenia powstałe w określonych okolicznościach, które zawierają się w definicji klauzuli nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru.

Ubezpieczenie kosztów leczenia – co pokrywa?

Zakres każdej polisy turystycznej obejmującej ochronę przed wysokimi kosztami leczenia za granicą jest różny. Zależnie od ubezpieczyciela i warunków zawartej umowy, ubezpieczyciel zapewnia wsparcie medyczne w różnych nagłych przypadkach, które mają miejsce poza granicami kraju. Opieka lekarska może być konieczna nawet w prostych sprawach – kiedy zabraknie leku przyjmowanego stale, a nie można go dostać bez recepty. Nie dość, że ubezpieczyciel wesprze Cię w celu niezwłocznego dostania się do specjalisty, to jeszcze zapewni środki na zakup środków, które nie są refundowane przez NFZ.

PODSUMOWANIE

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia to przydatna polisa zwłaszcza za granicą, gdzie koszty opieki medycznej to wydatek wielokrotności składki.
  • EKUZ nie zapewnia wystarczającego wsparcia lekarskiego podczas pobytu za granicą. Ubezpieczenie turystyczne z ochroną kosztów leczenia to pewność finansowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia uczestnika podróży.
  • Polisa podróżna obejmującą koszty leczenia i akcji ratunkowej zapewnia środki na pokrycie wizyty u lekarza, hospitalizacji, zabiegów, zakupu leków. Ubezpieczyciel organizuje również wsparcie w zakresie transportu medycznego czy nagłego porodu.
  • W ramach usług dodatkowych, dostępnych jako rozszerzenie podstawowej ochrony, towarzystwo zapewni Ci nowe okulary lub naprawy protezy szczękowej. Kompleksowe ubezpieczenie to gwarancja opieki nawet na wypadek wybuchu wojny lub ataku terrorystycznego.
  • Chcąc cieszyć się nieskrępowanym urlopem za granicą, nabądź polisę turystyczną dla wszystkich uczestników wyjazdu z wysoką sumą ubezpieczenia kosztów leczenia! Dzięki temu nie będziesz martwić się o środki na leczenie, jeśli komuś na wyprawie stanie się coś niedobrego.

Info o autorze

Marta Ocęba
Pasjonatka podróżowania i samochodów. Przez kilka lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy, dzięki czemu mam sporą wiedzę na tematy o których pisze. Moją specjalnością są finanse oraz ubezpieczenia. Lubię w łatwy sposób tłumaczyć ciężkie zagadnienia ubezpieczeniowe. Zapraszam do lektury moich artykułów!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *