Poradniki

Kiedy zmiana ubezpieczyciela OC jest możliwa?

Joanna Kowal

Z wyjątkiem kilku przypadków, OC wykupuje się na 12 miesięcy. Mimo że zwykle jest ono automatycznie przedłużane na następny rok, w kilku sytuacjach można je wypowiedzieć albo od niego odstąpić. Kiedy i jak to zrobić?

Kilka słów o OC

Zacznijmy od wytłumaczenia, dlaczego tak trudno zrezygnować z wykupionej polisy OC. 

Ubezpieczenie chroniące odpowiedzialność cywilną musi zostać wykupione dla każdego samochodu osobowego i wielu innych rodzajów pojazdów. Luka w ubezpieczeniu jest niedopuszczalna, dlatego też bywa surowo karana, jeśli zostanie wykryta przez system stworzony w ramach działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Surowa kara spotka także właścicieli aut, którzy zostali przyłapani na braku OC na przykład po spowodowaniu wypadku. Ci zapłacą podwójnie — najpierw za brak ubezpieczenia, potem za likwidację spowodowanych szkód.

Sama kara za brak OC (sięgająca kilku tysięcy złotych) wydaje się niewielka przy kwotach odszkodowań, jakie muszą zapłacić z własnej kieszeni nieuczciwi kierowcy. Koszt naprawy samochodu, rehabilitacji osoby poszkodowanej lub finansowania jej renty w wypadku, gdy po zdarzeniu nie będzie mogła pracować, może być zbyt wysoki dla przeciętnego właściciela samochodu.

To, że brak OC w konsekwencji może doprowadzić do tego, że poszkodowani nie dostaną odpowiednich odszkodowań lub sprawcy wypadków popadną w poważne długi, jest ważnym argumentem za wykupieniem polisy. Obowiązek posiadania OC został wprowadzony, by chronić, a nie obciążać kierowców. Ze względu na to, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej służy właśnie ochronie szkód, których likwidacją nie mógłby zająć się przeciętnie zarabiający właściciel auta, jest ono niezbędne i wymagane przez cały czas zarejestrowania pojazdu.

Kiedy więc możliwa jest zmiana ubezpieczyciela OC samochodu?

Nie można mieć luki w ubezpieczeniu OC, ale da się zmienić firmę, która wystawia polisę. Jest to możliwe w kilku wypadkach:

 • gdy obecna umowa OC dobiega końca,
 • po wykupieniu podwójnego ubezpieczenia,
 • po zakupie używanego samochodu mającego polisę,
 • po zakończeniu krótkoterminowego OC.

Zmiana ubezpieczyciela OC, gdy umowa dobiega końca

Zgodnie z tekstem Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, właściciel pojazdu ma prawo do złożenia wypowiedzenia OC najpóźniej jeden dzień przed końcem obowiązywania aktualnej umowy. Inaczej zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok.

Oznacza to, że jeżeli wypowie OC najpóźniej w tym terminie, w następnym roku polisowym będzie mógł korzystać z usług innego ubezpieczyciela. Musi tylko pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia, czyli po prostu o zakupie następnego OC, które będzie obowiązywało od dnia zakończenia poprzedniego roku polisowego. 

Zmiana ubezpieczyciela OC po wykupieniu podwójnego ubezpieczenia

Bywa, że kierowcy nie wiedzą o automatycznym przedłużaniu się obowiązkowych ubezpieczeń. Przez to może się zdarzyć, że właściciel pojazdu wykupi polisę na następny rok w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, a poprzednie TU przedłuży jego dotychczasowe ubezpieczenie. Na szczęście kierowca nie musi płacić za całe dwie polisy OC.

Mając wykupione nowe ubezpieczenie, właściciel samochodu ma prawo zrezygnować z automatycznie przedłużonego OC, składając wypowiedzenie w dowolnym momencie. W tej sytuacji jest więc możliwa zmiana ubezpieczyciela OC po terminie.

Po zmianie TU kierowca będzie musiał tylko zapłacić za wykorzystane dni ochrony, a więc za te dni rzeczywiście uiści podwójną opłatę. Mimo to możliwość z rezygnacji z jednego z ubezpieczeń jest bardzo korzystna dla właścicieli pojazdów.

Kupno samochodu a OC — jak zmienić ubezpieczyciela?

Przy zakupie używanego samochodu nabywca powinien otrzymać od zbywcy polisę OC. Ma wtedy prawo skorzystać z już wykupionego ubezpieczenia albo wypowiedzieć je w dowolnym momencie i wykupić OC u innego ubezpieczyciela.

Zmiana ubezpieczyciela OC po zakończeniu krótkoterminowego ubezpieczenia

Niewiele pojazdów może mieć wykupione krótkoterminowe OC. Są to: pojazdy historyczne, auta do jazd testowych, niektóre pojazdy wolnobieżne, samochody zarejestrowane czasowo i pewne pojazdy zarejestrowane na stałe

Dla nabywców używanych samochodów przewidziana jest możliwość czasowej rejestracji pojazdu i wykupienia dla niego krótkoterminowego OC. Czasowa rejestracja przydaje się do momentu zarejestrowania samochodu na stałe, a krótkoterminowe OC służy kierowcy tylko przez ograniczoną liczbę dni (choć nie mniej niż 30).

Między całorocznym i krótkoterminowym OC istnieje pewna różnica. Krótkoterminowa wersja kończy się w wyznaczonym czasie i nigdy nie jest automatycznie przedłużana. W niektórych przypadkach ponowne wykupienie krótkoterminowego OC nie jest możliwe.

W związku z tym, że krótkoterminowe OC nie zostaje przedłużone, w tym wypadku możliwa jest zmiana ubezpieczyciela OC bez wypowiedzenia. Ubezpieczenie po prostu się kończy, więc jeszcze przed upływem okresu ubezpieczeniowego trzeba wykupić całoroczne OC u tego samego bądź innego ubezpieczyciela. Tylko właściciele samochodów historycznych i niektórych pojazdów wolnobieżnych są zwolnieni z tego obowiązku.

Odstąpienie od umowy OC — forma zmiany ubezpieczyciela OC w trakcie trwania umowy

Możliwe jest jeszcze odstąpienie od umowy OC, ale jest ono czymś innym niż jej wypowiedzenie. Odstąpić od umowy OC można tylko w jednym wypadku: do 30 dni po wykupieniu ubezpieczenia na odległość. Na odległość, czyli online, przez telefon, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron. Jeżeli umowa była zawarta w taki sposób, to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 30 dni można od niej odstąpić. 

To dobra wiadomość dla osób, które wykupiły OC przez internet, a potem zorientowały się, że mogą taniej ubezpieczyć swoje auto. Rezygnacja z ubezpieczenia OC wykupionego w taki sposób jest możliwa, chociaż i w tej sytuacji trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty ubezpieczycielowi za wykorzystany czas ochrony OC.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest czymś innym niż jej wypowiedzenie. Do tego pierwszego przyda się wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tymczasem do zmiany ubezpieczyciela OC we wcześniej wymienionych przypadkach potrzebne jest pisemne wypowiedzenie. Jak je napisać lub gdzie je zdobyć?

Zmiana ubezpieczyciela OC — wzór wypowiedzenia umowy

Wzór wypowiedzenia OC można pobrać ze strony firmy ubezpieczeniowej wystawiającej polisę. Każde TU może wymagać nieco innych informacji, dlatego korzystanie z uniwersalnych wzorów wypowiedzenia umowy OC nie zawsze się sprawdzi. Mimo to wiele takich wzorów można znaleźć w internecie. Każde wypowiedzenie musi zawierać takie informacje:

 • datę jego sporządzenia,
 • dane osobowe i adres klienta,
 • numer polisy OC,
 • adres i nazwę firmy ubezpieczeniowej,
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • podstawę prawną (odniesienie do odpowiedniego artykułu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK),
 • czytelny podpis osoby składającej wypowiedzenie.

Podstawa prawna wypowiedzenia OC i odstąpienia od umowy ubezpieczenia

Podstawą prawną wypowiedzenia OC jest:

 • przy wypowiadaniu umowy przed końcem okresu ubezpieczeniowego — art. 28, ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK,
 • przy wypowiadaniu podwójnego ubezpieczenia — art. 28a, ust. 1 tej ustawy,
 • przy wypowiedzeniu OC otrzymanego przy zakupie używanego samochodu — art. 31 tej ustawy.

Podstawą prawną odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest art. 40, ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Zmiana ubezpieczyciela OC a wypowiedzenie — jak je złożyć?

Wypowiedzenie można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą, skorzystać z usług firmy kurierskiej albo przekazać mailem lub przez formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela. 

W wypadku wysłania wypowiedzenia za pośrednictwem Poczty Polskiej, jako datę wypowiedzenia przyjmuje się dzień nadania przesyłki. Z kolei jeżeli korzystamy z firmy kurierskiej, liczy się data dostarczenia dokumentu do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zmiana ubezpieczyciela OC a zniżki

Każde TU może mieć inne zasady naliczania zniżek, dlatego zmiana ubezpieczyciela OC może wiązać się z odmienną ceną ubezpieczenia. Jest to zresztą główny powód, dla którego właściciele pojazdów zmieniają ubezpieczycieli: zwykle szukają po prostu tańszego OC. 

Przy zmianie ubezpieczyciela OC warto zwrócić uwagę na inne cechy ubezpieczenia, na przykład możliwość łączenia go w pakiety z dobrowolnymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Obraz tego, jakie mogą być ceny i zakresy usług z takich pakietów, można znaleźć na stronach TU oraz w porównywarkach OC AC. Te ostatnie pozwalają na szybkie zestawienie kilku propozycji ubezpieczycieli i wykupienie OC przez internet, co — jak już wiemy — jest dobrym pomysłem, ponieważ pozwala na ewentualne odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni, jeśli właściciel auta zmieni zdanie.

Zmiana ubezpieczyciela AC

Często OC i AC kupuje się w pakietach, których cena jest niższa, niż cena obu tych ubezpieczeń wykupionych osobno. Z tego względu wielu kierowców decyduje się na zakup OC i AC u jednego ubezpieczyciela.

Rezygnacja z OC nie oznacza utraty AC. Podobnie jak w wypadku zmiany ubezpieczyciela OC, do rezygnacji z AC potrzebne jest wypowiedzenie. Jeżeli umowa AC została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, można od niej odstąpić w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Wtedy można też ubiegać się o zwrot części składki za niewykorzystany czas ochrony.

Kierowcy mający już wykupione AC i chcący je zakończyć wraz z końcem roku polisowego, nie muszą pisać wypowiedzenia. Ubezpieczenia dobrowolne, w odróżnieniu od obligatoryjnego OC, nie są automatycznie przedłużane.

Zmiana ubezpieczyciela OC po kolizji

Po spowodowaniu zdarzenia drogowego przez właściciela ubezpieczonego pojazdu może okazać się, że utrata zniżek za bezszkodową jazdę jest tak znaczna, że kontynuowanie OC u tego samego ubezpieczyciela w kolejnym roku polisowym wydaje się nieopłacalne. Z tego powodu sprawdzenie ceny ubezpieczenia w innych TU jest dobrym pomysłem. Zmiana ubezpieczyciela OC po kolizji lub wypadku może pomóc ograniczyć wydatki na OC.

Kiedy rozwiązanie umowy OC to dobry pomysł?

Wypowiedzenie umowy OC lub odstąpienie od niej jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli znajdzie się tańsza oferta ubezpieczenia. W związku z tym, że OC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym ma taki sam zakres ochrony, tylko inny koszt, warto popatrzeć na propozycje ubezpieczycieli właśnie pod kątem ceny. Zmiana ubezpieczyciela OC przyda się również osobom chcącym wykupić korzystny pakiet ubezpieczeń w innym TU. 

Zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego jest możliwa w niektórych sytuacjach i czasem warto z tego skorzystać. Inne TU nie zapewni większej ochrony w ramach OC, ale może zaproponować inną cenę, co pozwoli na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych rocznie.

Info o autorze

Joanna Kowal
Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *